STRONA STARTOWA       KURSY GIMNAZJALNE       KURSY MATURALNE       KONTAKT

REKRUTACJAJak się zapisać?

Zapisać możesz się na kilka sposobów:

Zapisujesz się poprzez:
 • podanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, macierzysta szkoła, data i miejsce urdzenia, miejsce zamieszkania, adres korepsondencyjny, tel. stacjonarny, tel. komórkowy, mail)
 • poinformowanie nas na jaki/e kurs/y chcesz chodzić (przedmiot, poziom - podstawowy/roszerzony) i jak chcesz za nie płacić
 • wpłacenie na nasze konto czesnego (calego lub tylko I raty)


Pierwsze zajęcia

Na pierwsze zajęcia przychodzisz na kilka minut przed ustaloną godziną do Szkoły Muzycznej w Poznaniu (ul. Solna 12) w ustalonym dniu (podanym na tej stronie, a jeśli by się coś miało zmienić, to - zgodnie z Regulaminem kursów - zostaniesz o tym bezpośrednio przez nas powiadomiony).

Miej ze sobą dowód opłaty czesnego (całego lub I raty) oraz głowę na karku, pełną zapału do wspólnej pracy. Ozywiście weź też zeszyt i długopis. O tym, jaką książkę (koszt kikunastu złotych) będziesz musiał kupić - nauczyciel powiadomi Cię na miejscu.Ceny i płatności

Zgodnie z Regulaminem kursów, uczniem jest ten, kto się zapisał i zapłacił czesne (w całości lub I ratę). Regulamin ten ustala również sposób płatności oraz zasadę stosowania doliczeń i odliczeń (rabatów).

Całość czesnego lub tylko I jego ratę wpłaczasz do 20 X. Wpłaty możesz dokonać:

 • przy okazji lekcji próbnych (dotyczzy tylko kursów całorocznych))
 • przelewem na konto
 • lub bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami u dyrektora firmy w Szkole Muzycznej (ul. Solna 12 w Poznaniu) - będzie on wtedy na miejscu, ze względów organizacyjnych.

Z kolei kolejne raty (jeśli nie uregulowałeś całości czesnego przy zapisie) wpłacasz na konto firmy:
 • w przypadku kursów całorocznych:
  • w przypadku dwóch rat - w terminie do 20 I 2012 r.
  • w przypadku sześciu rat - w terminie do 20 X, XI, XII 2012 r.; 20 I, II i III 2013 r.
 • w przypadku kursów drugosemestralnych:
  • w przypadku dwóch rat - w terminie do I zajęć i do 20 II 2013 r.
  • w przypadku trzech rat - w terminie do I zajęć, do 10 II i do 10 III 2013 r.
Przy płatności ratalnej doliczacz:
 • w przypadku kursów całorocznych:
  • gdy płacisz w 2 ratach - 5 %
  • gdy płacisz w 6 ratach - 10 %
 • w przypadku kursów drugosemestralnych:
  • w przypadku dwóch rat - 6 zł
  • w przypadku trzech rat - 12 zł
Z kolei płacisz mniej:
 • w przypadku kursów całorocznych:
  • jeśli odpowiednio wcześnie się zapiszesz (przy kursach całorocznych do 20 IX)
  • jeśli odpowiednio wczześnie zapłacisz całe czesne (przy kursach całorocznych do 30 IX)
  • za kolejne kursy, począwszy od drugiego (5% rabatu)
  • gdy masz specjalny kupon rabatowy (zainteresowani dobrze wiedzą o czym piszę)
 • w przypadku kursów drugosemestralnych:
  • za kolejne kursy, począwszy od drugiego (0,5 zł za każdą godzinę lekcyjną)
  • gdy masz specjalny kupon rabatowy (zainteresowani dobrze wiedzą o czym piszę)
Dokładne stawki czesnego znajdziesz w dziale AKTUALNOŚCI.

UWAGA! Nauczyciele żadnych wpłat nie przyjmują! Całością wpłat zajmuje się administracja firmy (w osobie jej dyrektora).

Copyright © 2001-2013 C.O.-W. PROMOTOR