STRONA STARTOWA       KURSY GIMNAZJALNE       KURSY MATURALNE       KONTAKT

O KURSACH

Poniżej znajdziesz krótki opis i charakterystykę prowadzonych przez nas kursów maturalnych.Rodzaje i cel kursów     oraz     czy i jaki kurs wybrać

Oferujemy Ci kursy maturalne z następujących przedmiotów:

 1. OBOWIĄZKOWYCH: matematyka, język polski i język obcy (w zakresie: j. angielski i j. niemiecki),
 2. DODATKOWYCH: fizyka, geografia, chemia, biologia, histori, WOS.
Kursy przygotowawcze do matury prowadzimy na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Jaką maturę zdajesz - taki kurs wybierasz. Proste!

Każdy z tych kursów realizujemy w dwóch trybach czasowych:
 1. całorocznym (od X do IV - dla systematycznych)
 2. drugosemestralnym (od I do IV - dla tych którzy "obudzą się" dopiero w Nowym Roku).
Szczególną uwagę poświęciliśmy matematyce, gdyż podczas ostatniej matury przedmiot ten "położyło" ok. 20% maturzystów. Uczestnicząc w kursie z matematyki na poziomie podstawowym masz szansę uniknąć losu owych nieszczęśników. Tak bowiem prowadzimy zajęcia, by skutecznie "wyprowadzić Cie na prostą".
Oczywiście ambitnym uczniom, dobrym czy bardzo dobrym z matematyki, polecamy kursy z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
To jednak nie wszystko! Przeczytaj O MATEMATYCE, a zobaczysz, co jeszcze zyskujesz dzięki naszym kursom z matematyki i jak najlepiej jest się jej uczyć.

PODSUMOWANIE:
Wybierz dla siebie ten kurs, który Ci się przyda. Zwróć uwagę zarówno na program naszych zajęć, jak i na swoje potrzeby (tu uwzględnij swoją wiedzę/niewiedzę z danego przedmiotu, posiadane/nieposiadane umiejętności, jak również swoje aspiracje uczelniane).Program kursów

Program naszych kursów jest zgodny w wymaganiami maturalnymi i oczywiście dopasowany do wybranego przez Ciebie poziomu - odpowiednio podstawowego lub rozszerzonego.
Poszczególne zadania zostały tak dobrane, abyś poprzez ich rozwiązywanie:

 • mógł powtórzyć, ugruntować i usystematyzować materiał przerobiony w szkole,
 • nadrobił ewentualne braki,
 • przećwiczył się w rozwiązywaniu różnych typów zadań,
 • nabył tzw. "ogłady egzaminacyjnej", abyś mógł poradzić sobie również z zadaniami niestandardowymi.Przebieg kursu,    czyli    jak pracujemy

Kurs jest dla ucznia, a więc i pod ucznia jest realizowany. Ty płacisz, Ty wymagasz, Ty otrzymujesz. Proste! Czegoś nie wiesz - pytasz się. Coś jest banalne - sygnalizujesz. Właściwa komunikacja na linii uczeń-nauczyciel (w obie strony!) jest podstawą naszych zajęć. Po to są uczniowie na kursach, aby z nich jak najwięcej wynieśli, a nauczyciele - aby to właśnie uczniom umożliwili.
          Na zajęciach skutecznie mobilizujemy Cię do pracy i właściwie "oświecamy", aby wszystko "stało się jasne" (a rzeczywiście dzieje się tak poprzez praktykę - wiadomo: "praktyka czyni mistrza"). Cały czas zajęć jest efektywnie i bardzo praktycznie wykorzystany.
          Na ostatnich zajęciach otrzymasz zaświadczenie o uczestnictwie w nim (wymóg formalny stawiany nam przez Kuratorium Oświaty).Miejsce i terminy

Wszystkie zajęcia prowadzimy w budynku Szkoły Muzycznej Poznaniu (centrum miasta - ul. Solna 12). Numery sal poznasz pierwszego dnia zajęć (na miejscu).

Zajęcia prowadzimy w soboty, zgodnie z poniższym ramowym harmonogramem.

 • RAMOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ w roku szk. 2012/13

  LP

  Kurs

  Zajęcia
  w tygodniu

  Razem zajęć

  Miesiące

  1

  cało-
  roczny

  1 * 2 godz. zeg.
  (w soboty od rana)

  21 * 2 godz. zeg.
  = 56 godz. lekc.

  X '12 - IV '13

  2

  drugo-
  seme-
  stralny

  1 * 2 godz. zeg.
  (w soboty od rana)

  12 * 2 godz. zeg.
  = 32 godz. lekc.

  I '13 - IV '13 • SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ w roku szkolnym 2012/13 znajdziesz w dziale AKTUALNOŚCI  O uczniach

  Naszymi uczniami są maturzyści:

  • z jednej strony świadomi odpowiedzialności, która na nich spoczywa (teraz matura, niebawem studia, a potem /w konsekwencji tego/ satysfakcjonująca praca),
  • z drugiej zaś strony racjonalnie dysponujący swoim czasie, energią i pieniędzmi (w tym przypadku swymi lub rodziców).  O nauczycielach

  Naszymi nauczycielami przedmiotowymi są nauczyciele poznańskich szkół średnich i wyższych. Wszyscy nasi nauczyciele są:

  • dobrymi teoretykami, czyli znają się na swojej dziedzinie wiedzy,
  • dobrymi dydaktykami (niektórzy mówią: metodykami), czyli potrafią tę wiedzę przekazać uczniom w zrozumiały dla nich sposób,
  • dobrymi pedagogami, czyli mają właściwy stosunek do ucznia (a poprzez to uczeń może mieć właściwy stosunek do nich, a co za tym idzie również i do wykładanych przez nich przedmiotów),
  • rzetelni w tym, co robią (nie spóźniają się na zajęcia, nie kończą ich przed czasem, nie przedłużają przerw, itd.).
  • pasjonatami, bo "tylko ten kto płonie jest w stanie zapalać innych" (niektórzy mówią, ze to jest najważniejsze!)
  Są to więc osoby pełne werwy, entuzjazmu i zaangażowania (czego i Tobie życzę).  Liczebność grup

  Nasze zajęcia kursowe odbywają się w tzw. grupach kursowych, czyli kilku-kilkunastoosobowych.  Informacje o tym, jak się zapisać - znajdziesz w dziale REKRUTACJA


 • Copyright © 2001-2013 C.O.-W. PROMOTOR