STRONA STARTOWA       KURSY GIMNAZJALNE       KURSY MATURALNE       KONTAKT

DEKLARACJE MATURALNEZanim przystąpisz do egzaminu maturalnego:

  1. Złóż deklarację przystąpienia do egzaminu przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego w następujących terminach:

    • wstępną – do 30 września,
    • ostateczną – do 7 lutego.

  2. W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, wstępna staje się wiążącą.
  3. Do deklaracji dołącz oświadczenie o wyrażeniu zgody lub jej braku na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

  4. W przypadku zdawania egzaminu z informatyki środowisko komputerowe, programy użytkowe oraz język programowania wybierz z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE, 10 miesięcy przed terminem egzaminu.

Zapoznaj się z wzorem oświadczenia-deklaracji o gotowości przystąpienia do egzaminu maturalnego:
Żródło: www.matura-egzamin.pl
Copyright © 2001-2013 C.O.-W. PROMOTOR